Ερώτημα: Η ανάληψη ιατρού ως επιστημονικά υπεύθυνου συνιστά σχέση εξαρτημένης εργασίας και χρήζει ασφάλισης από τον πάροχο υγείας;

Ιατρός ελεύθερος επαγγελματίας έχει σύμβαση με εταιρεία στην οποία-έναντι αμοιβής παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. Η αμοιβή είναι σταθερή, μηνιαία και για την είσπραξη της ο ιατρός εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Παράλληλα ο ιατρός διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο

Ο εν λόγω ιατρός είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ και καταβάλει ο ίδιος τις ασφαλιστικές του εισφορές

Από 1/1/2021 η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο ιατρός θα του αναθέσει –πέραν των ιατρικών υπηρεσιών-να αναλάβει και ως Επιστημονικά Υπεύθυνος, χωρίς κάποια επιπλέον αμοιβή

Ερώτημα

Η ανάληψη από πλευράς του ιατρού ως επιστημονικά υπεύθυνου συνιστά έναρξη εξαρτημένης σχέσης ( ως εργαζόμενος) και άρα υπάρχει πλέον υποχρέωση η εταιρεία να τον ασφαλίζει;

Εάν ναι επί ποιου μισθού;

Και τέλος ο ιατρός θα συνεχίζει κανονικά να καταβάλλει τις εισφορές του ή θα τις καταβάλει μέχρι τουλάχιστον του κατώτερου κλιμακίου του ΕΦΚΑ;

Σας ευχαριστώ