Ιδιοκτήτες ακινήτου κατά ψιλή κυριότητα και επικαρπία, με ποσοστό 100% και οι δύο στο αντίστοιχο δικαίωμά τους, πωλούν το ακίνητο έναντι 15.000,00€. Στο συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου δεν ορίζεται πώς θα κατανεμηθεί το ποσό στους δύο ιδιοκτήτες.

Υπάρχει κάποια διάταξη που να ορίζει την κατανομή του ποσού στους ιδιοκτήτες?