Κάτοικος Ελλάδος πωλεί ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Γερμανία .Με ποιά δικαιολογητικά θα φέρει τα χρήματα στην Ελλάδα;