Ασφαλισμένη (με πρόσληψη από το 2010) βρίσκεται σε εξάμηνη άδεια του ΟΑΕΔ έως και 9/1/17. Τι υποχρέωση έχει η επιχείρηση ως προς το επίδομα αδείας για το 2017 αν η ασφαλισμένη αποχωρήσει οικειοθελώς στις 9/1/17; Το καταβάλλει ολόκληρο ή δεν οφείλεται επειδή δεν παρασχέθηκε πραγματική εργασία στο έτος;