Εταιρεία (Α) ΑΕ στα τέλη του 2009 αγόρασε ακίνητο για επαγγελματική στέγη με ΦΠΑ.

Στις αρχές του 2010, η εταιρεία A υπέγραψε σύμβαση με την Εταιρία Τράπεζα LEASING AE με την διαδικασία του Sales and Lease back, πουλώντας το ακίνητο (η πώληση αυτή δεν υπόκειτο σε καθεστώς ΦΠΑ) και μισθώνοντας το ίδιο ακίνητο στην εταιρία (Α)ως επαγγελματική έδρα για 15 έτη με μηνιαίο μίσθωμα.

Τον Ιούλιο 2016, μετά πάροδο 6ετίας από τη διαδικασία του Sales and Lease back, η εταιρία Leasing AE κατείγγειλε τη σύμβαση επιβάλοντας την άμεση αποβολή της εταιρείας μας Α από το ακίνητο.

Ερώτημα

Το Αφορολόγητο αποθεματικό (λογ.41.00) ποσό 50.000,00 που είχε σχηματίσει η εταιρία(Α) κατά την πώληση το 2010 φορολογείται ? και αν Ναι τι λογιστικές εγγραφές θα κάνει η εταιρία Α ? δηλ. το αφορολόγητο αποθεματικό θα συναθροισθεί με το υπόλοιπα κέρδη η ζημιές της εταιρίας ? Θα εμφανισθεί το έσοδο σε ιδιαιτερο κωδικό του εντύπου Ν ?

Αναφορικά με το ΦΠΑ η εταιρεία (Α) θα πρέπει να προβεί σε κάποιο διακανονισμό μετά από την καταγγελία από την τράπεζα Leasing ?(εννέα έτη για τα ακίνητα) ? αφού το αγόρασε το 2009 με ΦΠΑ και το πούλησε το 2010 στην Εταιρία leasing χωρίς ΦΠΑ.Δηλ. τον Μάρτιο του 2017 πρέπει να διενεργήσει διακανονισμό και να αποδώσει ΦΠΑ ?