Παρακαλώ ενημερώστε με αν ο ΦΠΑ των βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων που πραγματοποιεί η μισθώτρια εταιρεία σε μισθωμένο ακίνητο , εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών , όταν στο μισθωτήριο αναγράφεται ο όρος διάρκεια μίσθωσης 6 έτη με δικαίωμα τριετούς επέκτασης της μίσθωσης ήτοι σύνολο 9 έτη . Επίσης θα ήθελα να μου πείτε αν την έννοια των βελτιώσεων εμπίπτει η καλωδίωση για τη χρήση του δικτύου των Η/Υ , η τοποθέτηση διαχωριστικών που μπορούν όμως να αποσπαστούν και να μετακινηθούν κατά την αποχώρηση της μισθώτριας , ψευδοροφές , κλιματιστικές υδραυλικές εγκαταστάσεις .