ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ SALE & LEASE BACK μέσα στο 2016 σε ένα ακίνητό της στο οποίο ήδη έχει παλαιό leasing που λήγει εντός 4 μηνών με πρόωρη εξόφληση της υπολοιπόμενης αξίας του 60.000,00€.

Αξία βιλίων ακινήτου τώρα =405.000 € (αξία οικοπέδου και πρόσθετων κατασκευών)

Αξία εκτίμησης ακινήτου από την Τράπεζα : 2.500.000€

Αξία πώλησης ακινήτου στο leasing 2.500.000€ (SALE)

Χρηματοδότηση (LEASE BACK) 2.500.000€

ΕΡΩΤΗΜΑ: κατά την φάση του sale and lease back η εταιρεία πρέπει να πληρώσει φόρο από την υπεραξία του ακινήτου? Ως φορολογία από επιχειρηματική δραστηριότητα του έτους?? ήτοι 29%.?? Θα πρέπει να πληρώσει και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος 100% του φόρου της??

Ευχαριστώ