Καλημέρα σας

Θέλω να προσλάβω

1) Βοηθό Σερβιτόρου σε εστιατόριο 3 μέρες την εβδομάδα 8 ώρες .

Ποιες θα είναι οι αποδοχές του σύμφωνα με τις αλλαγές στον κατώτατο μισθό βάση Επιθεώρηση Εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές του(πακέτο κάλυψης ,τεκμαρτά, κλάση) βάση ΙΚΑ?
θα πρέπει να υπολογίζω διπλή μισθοδοσία άλλη για το ΙΚΑ και άλλη για την Επιθεώρηση?
Τελος πως θα πληρώνετε ο εργαζόμενος βάση ΙΚΑ ή Επιθεώρησης.

2)Βοηθός Σερβιτόρου σε εστιατόριο 5 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες.

Το ίδιο ερώτημα με τον προηγούμενο

Ευχαριστώ