Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση , πολιτικός μηχανικός μπορεί να δικαιολογήσει δαπάνες του προσωπικού του Ι.Χ ,για χρήση προς ανάγκες της επιχείρησης του(ατομική); Μέσω συμφωνητικών αλλά και τιμολογίων αποδεικνύεται ότι αναλαμβάνει έργα εκτός του τόπου της έδρας της επιχείρησης του.