Τραγουδιστής με ατομική επιχείρηση θέλει να ιδρύσει μια εταιρία (ΟΕ ή ΙΚΕ) και να κόβει τιμολόγια προς τα κέντρα διασκεδάσεως ή τους οργανωτές συναυλιών η ΟΕ (ή η ΙΚΕ). Σημειώνω ότι τα κέντρα υποχρεούνται να ασφαλίζουν τους τραγουδιστές.
Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής

1) Τι δραστηριότητα θα πρέπει να έχει η ΟΕ ή η ΙΚΕ αφού ο τραγουδιστής δεν μπορεί να εγγραφεί στον ΕΦΚΑ αφού ανήκει στο Θέαμα και Ακρόαμα (στην ΙΚΕ βεβαία προαιρετικά απογράφεται στον ΕΦΚΑ). Άρα δεν μπορεί να γίνει εταιρία με δραστηριότητα «Υπηρεσίες τραγουδιστή». Μήπως με δραστηριότητα οργάνωσης εκδηλώσεων ?

 

2) Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε πως θα εκμεταλλεύεται η εταιρία τον καλλιτέχνη για να είναι όλα νομότυπα ?. Τι σχέση θα πρέπει να έχουν ?Δηλαδή θα πρέπει να οριστεί μια διαχειριστική αμοιβή και με τι ιδιότητα ? Πρόσληψη δεν νομίζω αφού θα είναι μέτοχος Αναφέρω ότι ο καλλιτέχνης έχει ατομική επιχείρηση. Επίσης να αναφέρω ότι στην περίπτωση της ΙΚΕ, αν δεν είναι διαχειριστής, αλλά απλώς μέτοχος, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει πρόσληψη για να τραγουδά σε κέντρα , συμφωνείτε ? Είναι εφικτό σε αυτή την περίπτωση ?

 

3) Πρέπει ο καλλιτέχνης να μεταβιβάσει στην ΟΕ ή την ΙΚΕ το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων ? Είναι υποχρεωτικό ? Πως γίνεται αυτό ? Με συμβολαιογραφικό έγγραφο ? Έχει άλλες υποχρεώσεις ? Επίσης αν τα μεταβιβάσει θα μπορεί να προσληφθεί σαν απλός μισθωτός ή λόγω παραχώρησης δικαιωμάτων δεν είναι εφικτό ?