Από άποψη φορολογίας τι πρέπει να καταλογίσουμε στα βιβλία μας και στο Ε3 όσο αφορά τις εισφορές ΕΦΚΑ όταν έχουμε δύο περιπτώσεις:
1) Όταν έχουμε πληρώσει μεγαλύτερη αξία από αυτή που μας έχει καταλογίσει στην εκκαθάριση και μας επιστρέφει ποσό.
2)Όταν έχουμε πληρώσει λιγότερες εισφορές και πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον.

Τι ποσά πρέπει να καταλογίσουμε στα βιβλία μας και τι στο Ε3;

Στην πρώτη περίπτωση θα πάρουμε τοπληρωθεν πόσο σαν εκπιπτόμενη δαπάνη ή θα αφαιρέσουμε το ποσό της επιστροφής σαν προσωρινή διαφορά.

Στην δεύτερη περίπτωση τι πόσο θα καταλογίσουμε στα βιβλία μας και τι ποσό θα πάρουμε σαν εκπτιπτόμενη δαπάνη; Το αρχικό ή της εκκαθάρισης;

Με εκτίμηση,
Παρακαλώ άμεση απάντηση.