Τον Δεκέμβριο του 2016 Ανώνυμη Εταιρεία θέλει να καταβάλει σε απλό Μέλος ΔΣ ,που δεν είναι μέτοχος της και δεν ασκεί και καμία ατομική επιχείρηση , εφάπαξ ποσό 3.000€ με έγκριση της γενικής συνέλευσης της 30/06/2017 με ειδική απόφαση, για παροχή υπηρεσιών .

Θέλω να ρωτήσω τα εξής:

1) Θα χρειαστεί απόφαση ΔΣ πριν την καταβολή της αμοιβής?

2)Πως και πότε θα γίνει η παρακράτηση και καταβολή του φόρου και χαρτοσήμου στην εφάπαξ καταβολή αμοιβής 3.000€ και ποια θα είναι τα ποσά των φόρων με δεδομένο ότι το μέλος του ΔΣ δεν είναι μέτοχος και δεν ασφαλίζετε ?

3) Η πληρωμή της αμοιβής πρέπει να γίνει με έκδοση απόδειξης δαπάνης μέχρι τις 31/12/2016?

4) Ποία είναι τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στο 2017 (έγκριση ΓΣ κτλ)?