Καλημέρα,

Μέτοχος με ποσοστό πάνω από 3% σε ΑΕ, στην οποία τυχγάνει και Μέλος ΔΣ αμειβόμενο, ο οποίος οποίο συμμετέχει και στα ΔΣ άλλων ΑΕ με αμοιβή ΔΣ, χωρίς να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών , έχει συμπληρώσει τις προυποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ, αλλά συνεχίζει και ασφαλίζεται κανονικά σε όλους τους κλάδους του ΟΑΕΕ.

Με ποιές προυποθέσεις μπορεί να συνταξιοδοτηθεί

α) Διατηρώντας το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο
β) Μειώνοντας την συμμετοχή του κάτω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά παραμένοντας στο ΔΣ των εταιριών και τότε πρέπει να είναι με αμοιβή ή χωρίς για να μην εντάσσεται στην υποχρέωση ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ ?

Ευχαριστώ