Μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας που ΔΕΝ είναι μέτοχος, λαμβάνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τη διανομή κερδών ποσό 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό υπόκεινται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ;