Μέτοχος Ανωνύμου Εταιρίας η οποία είναι και ταυτόχρονα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να πάρει κάποια χρήματα υπό μορφή bonus ή έκτακτης αμοιβής και όχι σαν αμοιβή διοικητικού συμβούλου ή μισθοδοσία ή προ μέρισμα κτλ.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τι φόρο θα πληρώσει η Α.Ε για το ποσό αυτό και αν δικαιολογείται αυτή η δαπάνη από την Α.Ε;

Παρακαλώ περιμένω υπεύθυνη απάντηση.