1. Έστω ένας ασφαλισμένος που είναι ταυτοχρόνως μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Μέχρι σήμερα μπορούσε να πάρει απαλλαγή για το ελεύθερο επάγγελμά του, παίρνοντας , εφόσον ασφαλιζόταν ως μισθωτός. Με το νέο ασφαλιστικό τι ισχύει; Θα πληρώνει πλήρεις εισφορές και ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας; Θα πληρώνει πλήρη εισφορά ως μισθωτός ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει μόνο το 20% του κλάδου συνταξιοδότησης και θα απαλλάσσεται από την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτικά έξοδα; Θα ασφαλίζεται, όπως σήμερα, σε έναν φορέα; Το ίδιο ερώτημα έχω και για μισθωτό που ταυτοχρόνως είναι εταίρος σε ΕΠΕ ή ΟΕ. Αυτός τι εισφορές θα πληρώνει;

2. Οι εταίροι ΑΕ και ΙΚΕ που δεν μετέχουν στην διοίκηση των εταιριών μέχρι σήμερα δεν ήταν υπόχρεοι σε ασφαλιστικές εισφορές. Τι ισχύει με τον νέο νόμο σε αυτήν την περίπτωση; Για παράδειγμα, μέτοχος ΑΕ μη εισηγμένης, μισθωτός ή συνταξιούχος ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος λαμβάνει το κέρδος της επιχείρησης που του αναλογεί, κατά την διανομή των ετήσιων κερδών, πρέπει για αυτό το κέρδος να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές; Και αν ναι, πόσες;

3. Τα μέλη Δ.Σ., διαχειριστές ΙΚΕ, ΟΕ κτλ, δικαιούνται να λαμβάνουν διαχειριστικές αμοιβές, οι οποίες μέχρι και σήμερα φορολογούνταν με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών χωρίς υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών . Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο τι ισχύει; Πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές γι’ αυτά τα ποσά; Και αν ναι, σε τι ποσοστό και με τι τρόπο αποδίδονται αυτές οι εισφορές;