Παρακαλώ δώστε μας κάποιοες κατευθύνσεις στα παρακάτω θέματα:

Αλλοδαπή (κυπριακή) εταιρεία LTD ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα με έναρξη στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ το 2004, είχε απαλλαγή από τήρηση βιβλίων (με απόφαση πρ. ΔΟΥ) και πλέον έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων από 1/1/2014.

1) Σαν αξία ακινήτου θα καταχωριστεί η αντικειμενική του αξιά, τί θα πιστωθεί? γενικά ποιες εγγραφές πρεπει, (αν πρέπει) να γίνουν με τους λογ. ΕΓΛΣ 38.00 - 38.03 (δεν υπάρχουν τραπ. λογ.) - 40.00 (το κεφάλαιο θα προκύψει ή θα μπει αυτό του αρχικού καταστατικού?)

2) Πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ?

3) Πρέπει να ενταχθεί σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ? και να υποβάλει για 2 χρόνια αρχικές περιοδικές δηλώσεις?

4) Υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ???

Να ληφθεί υπόψη ότι το εν λόγω ακίνητο είναι κενό τα τελευταία 3-4 χρόνια και δεν πραγματοποιείται καμία απολύτως κίνηση (ούτε καν κοινόχρηστα - αποσβέσεις κλπ.


Σας ευχαριστούμε