Εξωχώρια εταιρία με έδρα την Κύπρο, με ΚΑΔ «Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας», με μόνο σκοπό τη διατήρηση ακινήτου εδώ στην Ελλάδα και βιβλία Β’ κατηγορίας. Όλα τα έξοδα κατασκευής, αναβάθμισης, συντήρησης, επισκευής, κλπ. έχουν αναμορφωθεί.

α. Υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου παγίων αφού μόνο πάγιο είναι το ακίνητο που αναφέρεται παραπάνω;

β. Πρέπει να υποβάλλονται δηλώσεις ΦΠΑ, ΜΥΦ, ΚΕΠΥΟ και ΕΦΑ; Αυτό ισχύει και για το 2015; Εάν αποκτήσει η εταιρία εισοδήματα πρέπει να αλλάξει κατηγορία βιβλίων από Β’ σε Γ’;

γ. Εάν η εταιρία παραχωρήσει το εν λόγω ακίνητο στον διαχειριστή θα ισχύσει η παροχή σε είδος για τον Κύπριο διαχειριστή και θα πρέπει να υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα; Η ιδιοχρησιμοποίηση σε αυτήν την περίπτωση υποχρεώνει την εταιρία να αλλάξει κατηγορία βιβλίων;