Επιχείρηση «Α» με αντικείμενο δραστηριότητας εμπορία γουναρικών κτλ

Πουλά κάποιες γούνες για λογαριασμό τρίτου «Β» και εκδίδει εκκαθάριση κάθε τέλους του μήνα χρεώνοντας

Την προμήθεια που έχει συμφωνηθεί.

Οι γούνες τις οποίες πουλά, όλες είναι σε πολίτες τρίτων χωρών (ΡΩΣΙΑ) με απόδειξη λιανικής πώλησης και στις οποίες δεν χρεώνεται

Φπα και επιστρέφεται το στέλεχος της αποδείξεις με σφραγίδα τελωνείου.

Στην εκκαθάριση που εκδίδεται κάθε τέλος του μήνα από την επιχείρηση «Α» προς Τη εταιρεία του τρίτου «Β» που στέλνει τις γούνες προς πώληση για λογαριασμό του

Στην προμήθεια θα πρέπει να χρεώνουμε φπα η όχι????