Πως απεικονίζονται στα έντυπα Ε3 και Ν:

1)τα απαλλασσόμενα έσοδα και έξοδα αστικής μη κερδοσκοπικής;

2)Μόνο οι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων ώστε να φορολογηθούν;
Ευχαριστώ