1)Κοινωφελής επιχείρηση ΝΠΙΔ φορέας γενικής κυβέρνησης με διπλογραφικά δεδομένου ότι τα μόνα έσοδά της προέρχονται από επιχορηγήσεις (ΕΕΤΑΑ, Δήμος) και τα έξοδα της αφορούν μισθοδοσία, γραφική ύλη, πολιστικές εκδηλώσεις κτλ το αποτέλεσμα που εξάγει μπορεί να είναι κερδοφόρο ή ζημιογόνο η θα πρεπει να είναι πάντα μηδενικό?

Αν πρέπει να είναι μηδενικό επειδή στην ουσία όλα τα έξοδα της η επιχείρηση τα επιδοτείται και στην πραγματικότητα είναι ζημιογόνο ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν για να βγεί μηδενικό (πχ χρέωση του 36.01 και πίστωση του 74.04 με το ποσό της ζημιάς?

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης θα περιλάβουν για φορολογική αναμόρφωση στον κωδικό 2017 το σύνολο των δαπανών τους που αφορά φορολογούμενες δραστηριότητες όπως η συγκεκριμένη ενώ αναμορφώνουν τα αφορολόγητα έσοδα τους περιλαμβάνοντάς τα στον κωδικό 468 σωστά?

2)Τα έξοδα της κοινωφελούς καταχωρούνται σαν έξοδα ολόκληρα μαζί με το ΦΠΑ δλδ πχ 64.00 και 63.98.08 και άρα λογίζεται όλο το ποσό σαν έξοδα σωστά?Ενώ υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ

3) Όταν ένας επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Κοινωφελή παρακρατείται φόρος 20% ή 8%. Το ίδιο συμβαίνει με τις προμήθειες πχ γραφικής ύλης?

Θα παρακαλούσα για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας για να προλάβω την υποβολή των δηλώσεων.Ευχαριστώ πολύ