Με την επιφύλαξη νεότερων διατάξεων ή διατάξεων που πιθανόν να μου διαφεύγουν και έχοντας υπόψη οτι τελικά είναι στην κρίση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, θα μπορούσαμε να πούμε οτι με το Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017 έγγραφο δίνεται η διαδικασία,μέθοδος προσδιορισμού της υπεραξίας που προκύπτει κατά την μεταβίβαση(μεριδίων) μέρους ή και ολόκληρης επιχειρησης, η οποία μπορεί να ακολουθήθεί για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία ?