εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση και 6 ημέρες εργασία απασχολείται σε εμπορική επιχείρηση εκτάκτως σε μια εβδομάδα 60 ώρες δηλαδή 10 ώρες την ημέρα. Στον πίνακα προσωπικού (Ε4) στο Εργάνη πως θα απεικονίσει την τροποποίηση του ωραρίου?
1)θα εμφανίσει τον εργαζόμενο ότι εργάζεται 40 ώρες πχ 09.00-15.40 Δευτέρα έως Σάββατο, από 15.41 έως 17.00 θεωρείται υπερεργασία άρα δεν κάνει καμία ενέργεια και από 17.00-19.00 θα συμπληρώσει το βιβλίο υπερωριών?
2) θα εμφανίσει τον εργαζόμενο ότι εργάζεται 48 ώρες πχ 09.00-17.00 Δευτέρα έως Σάββατο, και από 17.00-19.00 θα συμπληρώσει το βιβλίο υπερωριών?
στην παραπάνω περίπτωση αν μια ήμερα απασχοληθεί 12 ώρες θεωρείται θεωρείται παράνομη εργασία και θα πρέπει να αμειφθεί με 80% προσαύξηση? ο εργοδότης έχει άλλη επίπτωση πέραν της υποχρέωσης καταβολής του προσαυξημένου ημερομισθίου?