Υπερωρίες - υπερεργασία:

καλησπέρα σας

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ » κάθε τροποποίηση ή οργάνωση χρόνου εργασίας (βάρδιες), το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και πάντα πριν την πραγματοποίηση της.Το ίδιο πλέον θα ισχύει για την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωρία.->οι υπερωρίες της 6 ης μέρα,θεωρούνται θα πρέπει επίσης να δηλώνονται στην επιθεώρηση;