Καλησπέρα σας,

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής:

Αγρότης είτε κανονικού, είτε ειδικού καθεστώτος, συντάσσει συμβόλαιο αγοράς αγρού. Το αγροτεμάχιο θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της εκμετάλλευσης.

1) Υπάρχει η δυνατότητα μη καταγραφής της αγοράς στα στοιχεία της επιχείρησης; σαν να είναι π.χ. φυσικό πρόσωπο μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ή
2)Ή θα πρέπει να δηλωθεί στις δαπάνες, στην ΜΥΦ στο Ε3 ΚΛΠ; Αν ναι πώς αντιμετωπίζετε η δαπάνη λογιστικά;

α) Θα πρέπει να υποβληθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις το καθαρό συμβολαιογραφικό δικαιώμα και τα δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) και το ποσό ΦΠΑ;
β) τα παραπάνω ποσά θα εγγραφτούν στο βιβλίο εξόδων;
γ) θα πρέπει να αποσταλεί και βεβαίωση αμοιβών; (ακόμη και για αμοιβές κάτω των 300 ευρώ χωρίς παρακράτηση);
δ) τα ποσά που καταβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο για το πιστοποιητικό μεταγραφής πως τα αντιμετωπίζουμε;
ε) στο Ε3 στον κωδικό 811 του πίνακα ΣΤ ποιό ποσό θα δηλωθεί;
Σας ευχαριστώ.