Αλλοδαπή εταιρεία έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα για την εκμετάλλευση ιδιόκτητου ακινήτου. Η εταιρεία αρχικά αγόρασε οικόπεδο σαν αλλοδαπή ιδιοκτήτρια ακινήτου. Στην συνέχεια μετατράπηκε σε υποκατάστημα αλλοδαπής και προχώρησε σε ανέγερση κατοικίας. Η εταιρεία θέλει να καταργήσει το υποκατάστημα και να μετατραπεί σε αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακινήτου χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα για την εκμετάλλευση του ακίνητου της.

Ποιες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο ΓΕΜΗ και στην εφορία για την μετατροπή.

Υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία.