1.Αγρότης του κανονικού καθεστώτος εκδίδει παραστατικό για την πώληση ελαιολάδου σε ιδιώτη στην Γερμανία.Το εμπόρευμα παραδίδεται σε εταιρεία μεταφορών στην Ελλάδα και θα μεταφέρεται με έξοδα παραλήπτη.
Α)Η παραπάνω πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση
Β)Σ ποιούς κωδικούς της περιοδικής(έντυπο 2015) θα απεικονιστεί η παραπάνω πράξη.

2.Με ποιόν τρόπο θα γίνεται η καταχώρηση των παραστατικών εξόδων των αγροτών του ειδικόυ καθεστώτος?Το έξοδο θα θεωρείται η μεικτή αξία του παραστατικού?΄Η μόνο η καθαρή αξία του παραστατικού?Με ποιόν τρόπο θα απεικονίζονται στις ΜΥΦ εάν τελικά αποστείλλουμε για τα έξοδα τουs ΜΥΦ