ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ USER 28424/20-03-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κου ΒΑΓΕΝΑ ΤΗΝ 24/03/2016 ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ

1) ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 20ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 40 ΕΚ.ΕΥΡΩ Η ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 250 ΑΤΟΜΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ Ν/3693/2008, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
ΣΩΣΤΑ?

ΟΙ Α.Ε ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ . ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε. ΜΕ ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΙΣΧΥΕ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν.2190/1920. ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΣΩΣΤΑ?

ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΠ , ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008.

ΣΩΣΤΑ?

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.
ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ.

ΣΩΣΤΑ?