Οι ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ εταίρου σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ ο οποίος δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότατα και δεν λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία μπορούν να εκπέσουν από τα έσοδα της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ.?