ΙΚΕ έχει στην κυριότητα της 2 φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια και τα οποία είναι δηλωμένα σαν υποκαταστήματα. Πουλάει το ένα από αυτά μαζί με το αγροτεμάχιο.
Ερώτημα ως προς το ΦΠΑ
Η πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ ή χαρτόσημο?
Δηλαδή έχουμε πώληση  παγίου  ή  κλάδου επιχείρησης  ? Λάβετε υπ όψιν σας ότι δεν μπορεί να αποτιμηθεί η καθαρή θέση του κάθε Φ/Β πάρκου με απόλυτη ακρίβεια διότι η επιχείρηση δανειοδοτήθηκε για την κατασκευή τους και οι δανειακοί λογαριασμοί  έχουν υπόλοιπα.
Εάν πουληθεί σαν  πάγιο  , με ΦΠΑ , τότε το τιμολόγιο θα εμφανίζει μόνο την αξία του Φ/Β πάρκου διότι το αγροτεμάχιο θα πουληθεί με συμβολαιογραφική πράξη άρα και ΦΜΑ?
Ερώτημα ως προς το εισόδημα.Πως φορολογείται η πώληση?
Εάν η παραπάνω πώληση θεωρηθεί  πώληση παγίου  , νομίζω ότι δεν γεννάται θέμα . Όπως όλες οι πωλήσεις παγίων.
Εάν θεωρηθεί  πώληση κλάδου επιχείρησης  τότε μήπως θα πρέπει να φορολογηθεί η υπεραξία σύμφωνα με το αρ. 42 του Ν.4172/13 ?