Κυριοι,

Επιχείρηση με έδρα Τρίτη χώρα επιθυμεί να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο της στην Ελλαδα. Ποιες ειναι οι διαδικασίες ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της απέναντι στις φορολογικές αρχές την Ελλάδας

Επίσης το ίδιο ερώτημα για τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για επιχείρηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμεί να ορίσει φορολογικό της εκπρόσωπο στην Ελλάδα.

ευχαριστουμε