1.Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης τετραήμερος τετράωρος.

Εκτάκτως του ζητείται μια ημέρα να εργαστεί 8 ώρες.

Α. Καταθέτουμε τροποποιητικό ωραρίου πριν την ώρα έναρξης της εργασίας (αυτο σίγουρα)

Και

Β. Σύμβαση μερικής απασχόλησης??? Για την αλλαγή?

2.Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης τετραήμερος τετράωρος

Εκτάκτως θα εργαστεί δύο ημέρες επιπλέον οχτάωρος.(6 ημέρες -36 ώρες σύνολο)

Α. Καταθέτουμε τροποποιητικό ωραρίου πριν την ώρα έναρξης της εργασίας

Β. Σύμβαση μερικής απασχόλησης??? Για την αλλαγή?

Η επιθεώρηση εργασίας μας είπε ότι δεν χρειάζεται σύμβαση και για αυτούς είναι αρκετό να δουν «­τροποποιητικό ωραρίου»

Το ΙΚΑ μας είπε και σύμβαση μερικής απασχόλησης και μετά όταν την επόμενη εβδομάδα συνεχίσει να εργάζεται 4μηερος 4ωρος νεα σύμβαση εργασίας και νέο τροποποιητικό ωραρίου.