Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακής εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων αυτής του καταβάλλεται αμοιβή για την ιδιότητά του αυτή και όχι για κάποια παρεχόμενη υπηρεσία από αυτόν.

Η αμοιβή αυτή πως θα δηλωθεί και πως θα φορολογηθεί στην Ελλάδα;