Γαλλική Αστική Εταιρία επιθυμεί να αγοράσει οικόπεδο με οίκημα στην Ελλάδα, να ανακαινίσει το υπάρχον οίκημα και να ανεγείρει νέα οικοδομή με σκοπό να τις εκμεταλλευτεί κατά τη θερινή περίοδο.

Ενδιαφέρεται μεταξύ άλλων για επιστροφή ΦΠΑ ανακαίνισης και ανέγερσης και για έκπτωση αποσβέσεων και όλων των λειτουργικών δαπανών. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να ιδρύσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα (του οποίου η νομική μορφή θα είναι ίδια, άρα αστική;)

Το πρόβλημα είναι ότι ως Αστική Εταιρία, σύμφωνα με την ερμηνεία του Νόμου, δεν μπορεί να έχει εμπορικό σκοπό γιατί τότε θα επρόκειτο για εμπορική εταιρία.

Σύμφωνα με την απάντηση του Κόμβου σας από τον κο Αναλύτη την 8/1/16 στο ερώτημα χρήστη με τίτλο Καταλύματα βραχείας μίσθωσης, μετά την πρόσφατη κατάργηση της παραγράφου 1, του άρθρου 2 του Νόμου 4276/2014, και κατόπιν τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με το Υπουργείο Τουρισμού, η μίσθωση μικρότερη των 30 ημερών θεωρείται αστική πλέον και έχει όλες τις υποχρεώσεις που έχει και κάθε άλλη μίσθωση (υποβολή στο taxisnet, δήλωση στο έντυπο Ε2, κ.λπ.).

Η ανωτέρω εξέλιξη αποτελεί πράγματι τη λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα ή εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα εμπορικού σκοπού σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ θα δικαιούται;), έκπτωσης αποσβέσεων και λοιπών λειτουργικών δαπανών;

Πέρα από το θέμα του εμπορικού ή μη σκοπού, τίθεται θέμα μη δικαιώματος επιστροφής/έκπτωσης ΦΠΑ εισροών λόγω του ότι το αντικείμενο θα είναι αστικές μισθώσεις;

Πώς θα φορολογείται το εισόδημα από την αστική μίσθωση, με το συντελεστή της επιχειρηματικής δραστηριότητας; Θα αφαιρούνται κανονικά οι δαπάνες;

Αν εναλλακτικά προτιμηθεί μια άλλη νομική μορφή (πχ ΙΚΕ), αλλάζει κάτι στα ανωτέρω φορολογικά ερωτήματα;

Ευχαριστώ