Υπάλληλος φαρμακείου εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης με το εξής ωράριο: Δευτέρα, Τετάρτη 09:00-14:30 (5 ώρες και 30 λεπτά) Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 17:00 - 21:30 (4 ώρες και 30 λεπτά) Σάββατο Κυριακή ρεπό. Ο πλήρης μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης του υπαλλήλου είναι 710 ευρώ, άρα το ωρομίσθιο είναι 4,26 ευρώ (710*0,006).
Πως προσδιορίζονται αποδοχές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016, καθώς και ποια θα είναι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια και κάθε έναν από τους παραπάνω μήνες?
Ευχαριστώ