Κατά την διάρκεια δεκαετούς ελέγχου του ΙΚΑ σε καφετέρεια μας καταλόγισαν διαφορές σε σερβιτόρους που απασχολούνταν με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης τρεις φορές την εβδομάδα. Με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση τηρεί σύστημα 5μερης εβδομαδιαίας εργασίας σε τεκμαρτές αποδοχές μας καταλόγισαν για κάθε τρεις ημέρες απασχόλησης άλλη μία μέρα αποδοχές. Έχει κάποια βάση όλο αυτό; Από όσο γνωρίζω τα τεκμαρτά ημερομίσθια δεν προσαυξάνονται.