Επιτρέπεται η κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης με τους όρους ότι ο εργαζόμενος θα απασχολείται 5 ημέρες-20 ώρες εβδομαδιαίως αλλά βάσει προγράμματος; Η εργατική νομοθεσία αναφέρεται ότι δεν το επιτρέπει αλλά εφ όσον ο εργαζόμενος το αποδέχεται και το υπογράφει γιατί να πρέπει να δημιουργείται δυσλειτουργία στην επιχείρηση αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι επίσης πρωτεύων θέμα; Θα ήθελα να με παραπέμψετε στην ακριβή νομοθεσία καθώς και το ύψος προστίμου που μπορεί να επιβληθεί, αν μπορεί να επιβληθεί, σε μια τέτοια περίπτωση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.