Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
θα εκθέτει πίνακες ζωγραφικής -ΜΟΝΟ ΕΚΘΕΣΗ ΟΧΙ ΠΩΛΗΣΗ- με πληρωμή εισιτηρίου από τους επισκέπτες, ΕΡΩΤΩ 1) Εχει υποχρέωση τα εισιτήρια να τε εκδίδει απο Φορολογικό Μηαχανισμό καί 2)Τι αυντελεστή ΦΠΑ έχει γιά την είσοδο (εισιτήριο)στο μουσείο