ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕ 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 45000 ΕΥΡΩ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 46000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 65000 ΕΥΡΩ. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ;