Ένας Σύλλογος ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τα έσοδά του προέρχονται από συνδρομές χορηγίες και ένα 2 ήμερο καλοκαιρινό πανηγύρι. Το σύνολό των ετήσιων εσόδων ανέρχονται πάνω από 10.000,00 αναλυτικά το 2 ήμερο πανηγύρι περίπου 9.000,00€ και από συνδρομές και χορηγίες μελών περίπου 3.000,00€ & 4.000,00€.

Ερώτηση: Βάση του άρθρου 1 τουΝ.4308 ΕΛΠ περί ορίου των 10.000,00€ για την εφαρμογή των ΕΛΠ και την τήρηση βιβλίων απλογραφικά από βιβλίο ταμείου λόγο ότι τα έσοδά του είναι πάνω από 10.000,00. Στα έσοδα θα υπολογιστούν τα περίπου 9.000,00€ έσοδα από πανηγύρι (αφού ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή 2 εκδηλώσεων το χρόνο μετά από αίτηση προς την αρμόδια ΔΟΥ και η οποία υπάρχει), επίσης οι συνδρομές και οι χορηγίες μελών θα υπολογίζονται με τα υπόλοιπα έσοδα για το όριο 10.000,00εφαρμογής των ΕΛΠ;

Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε τεκμηριωμένα και αναλυτικά για την συγκεκριμένη περίπτωση με παραπομπή σε σχετικές αποφάσεις, διατάξεις, νόμους, .