Εταιρεία ΑΕ έχει προσλάβει 4 υπαλλήλους αόριστου χρόνου με πλήρη ασφάλιση κ μισθό από 01/05/2016. Στις 20/08/2016 με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων οι συμβάσεις αλλάζουν και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν 4ώρο σε καθημερινή βάση. Στις 30/09/2016 έχει αποφασιστεί οι υπάλληλοι αυτοί θα απολυθούν.θα ήθελα να με ενημερώσετε πως θα υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων κ το επίδομα αδείας.
α)βάσει του τελευταίου μισθού ή αναλογικά για το διάστημα που ήταν ασφαλισμένοι οχτάωρο και για το διάστημα που δουλεύουν τετραώρο.????
Ευχαριστώ