Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Byron αγοράζει μετοχές των εισηγμένων εταιρειών Α και Β όπως κάτωθι.
1) Την 06/10/2013 η Byron Α.Ε. αγοράζει 5.000 τμχ μετοχές της Α αξίας 10.000,00 €. (2,00 € /μετοχή) πλέον έξοδα 250,00 €.
2) Την 29/10/2013 η Byron A.E. πουλάει 1.000 τμχ μετοχές της Α αξίας 2.500,00 € (2,50 € /μετοχή) πλέον έξοδα 60.00 €.
3) Την 08/10/2013 η Byron Α.Ε. αγοράζει 15.000 τμχ μετοχές της Β αξίας 15.000,00 € (1,00 € μετοχή) πλέον έξοδα 400,00 €

Έγιναν οι παρακάτω εγγραφές:

1) Την 06/10/2013
ΧΡΕΩΣΗ
34-00 10.000,00 €
64-10 250,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ
38-03 10.250,00 €

2) Την 29/10/2013
ΧΡΕΩΣΗ
38-03 2.440,00 €
64-10 60,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ
34-00 2.000,00 €
76-04 500,00 €

3) Την 08/10/2013
ΧΡΕΩΣΗ
34-00 15.000,00 €
64-10 400,00 €
ΠΙΣΤΩΣΗ
38-03 15.400,00 €
Την 31/12/2013 η αποτίμηση των μετοχών της Α είναι 9.500,00 € και της Β 18.000,00 €
Την 31/12/2014 η Byron Α.Ε. έχει ζημίες απ΄την πώληση των μετοχών ποσού 3.000,00 και υποτίμηση της αξίας των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο κατά 7.000,00 €
Α) Τι εγγραφές θα γίνουν την 31/12/2013 και την 31/12/2014.
Β) Πως Θα γίνει ο Φορολογικός Χειρισμός (Γνωρίζω πως τα κέρδη από πώληση μετοχών δεν φορολογούνται).