θα ήθελα να με ενημερώστε για τον τρόπο φορολόγησης  των κερδών της ως άνω εταιρείας από πώληση  μετοχών εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο εσωτερικού η εξωτερικού , καθώς και αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού των τυχόν παρακρατηθέντων από την συναλλαγή φόρων , με τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας 
Ευχαριστώ