Συνεργείο αυτοκινήτων με ΚΑΔ 45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ πως καταχωρεί σε απλογραφικά τα ανταλλακτικά, στα εμπορεύματα ή στα έξοδα; Θεωρείται παροχής υπηρεσιών ή μικτή επιχείρηση ;

Ισχύει με τα ΕΛΠ σχετικά με την έκδοση παραστατικών αυτό που ίσχυε με τον ΚΒΣ, ότι εάν τα υλικά δεν ξεπερνούν το 1/3 της συνολικής αμοιβής θεωρείται παροχή υπηρεσιών;