ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ν 1297 ΠΡΟ 20 ΕΤΙΑΣ ) ΠΟΣΟΥ 150.000

ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 485.000

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΡΟ 5ΕΤΙΑΣ) ΠΟΣΟΥ 865.000

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ ή ΜΠΟΡΕΙ Η ΓΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΚ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΚ

2. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ ή ΑΠΟ ΤΑ ΦΠ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

3. ΕΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΚ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ.