Α.Ε. αποφασίζει τη μείωση κεφαλαίου τηρούντος όλες τις από το νόμο επιβαλλόμενες προϋποθέσεις.

Η επιστροφή του κεφαλαίου πρέπει να γίνει άμεσα ή μπορεί να γίνει τμηματικά σε βάθος χρόνου. Μήπως η τμηματική επιστροφή θεωρηθεί χρηματοδότηση της Α.Ε. από του μετόχους και να υπόκειται σε χαρτόσημο;