Θα ήθελα να ρωτήσω Διαμεταφορική ΕΠΕ κάνει μεταφορές(διαμεταφορική) για λογαριασμό πελατών της, οι οποίοι είναι σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Η παροχή υπηρεσίας αφορά τη μεταφορά πχ Ναύλος,αμοιβή κτλ κτλ. και τα αγαθά που μεταφέρονται μπορεί να είναι από Τρίτη χώρα προς Ευρώπη,εξαγωγή από την αντίστοιχη χώρα ή από Ελλάδα προς Ευρώπη ή Τρίτη χώρα ή από χώρα της ΕΕ σε άλλη της ΕΕ. Τα τιμολόγια που εκδίδει καθώς και αυτά που δέχεται από Ευρωπαίους προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του VIES που καταθέτουμε στις 26 κάθε μήνα; εάν ναι σε ποια στήλη συμπληρώνονται; και στην περιοδική δήλωση σε ποιο κωδικό θα συμπεριλαμβάνουμε τα αντίστοιχα ποσά;