Ατομική επιχείρηση ασκεί την εξής δραστηριότητα : ναυλώνει το  ιδιόκτητο επαγγελματικό τουριστικό σκάφος είτε μεμονωμένα σε τουρίστες είτε  μέσω του ξενοδοχείου είτε μέσω του τουριστικού γραφείου για  , χωρίς πλήρωμα . Συνάπτει ναυλοσύμφωνο το οποίο πριν  τον απόπλου κατατίθεται στο Λιμεναρχείο . Οι πλόες που κάνει είναι εσωτερικοί , με λιμάνι απόπλου  την Ζάκυνθο 
Ποιές διατάξεις διέπουν την δραστηριότητα αυτή από πλευράς εισοδήματος και ΦΠΑ και συγκεκριμένα : 1) Το καθαρό εισόδημα από την δραστηριότητα αυτή πως προσδιορίζεται ( έσοδα μείον έξοδα λογιστικός προσδιορισμός ή υφίσταται και κάποιο  αφορολόγητο ποσό λόγω πλοίου ) 
2) Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ , και εάν υπολογίζεται ΦΠΑ σε ολόκληρο το ποσόν ναύλου
3) Τα συμφωνητικά εκτός από το Λιμεναρχείο υποβάλλονται και στην Δ.Ο.Υ.  ανά τρίμηνο ? ή μήπως υφίσταται άλλη διάταξη ....
Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθεια