1)Ιδιοκτήτης ΤΑΧΙ πουλάει την επιχείρησή του (άδεια και αυτοκίνητο) λόγω παύσης εργασιών.Στα χέρια μου έχω μόνο μια συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει ένα ποσό 2500€.
α)Γνωρίζοντας (είναι κοινό μυστικό άλλωστε) ότι το τίμημα είναι πολύ μεγαλύτερο και εφόσον ο τέως ιδιοκτήτης θέλει να εμφανίσει το πραγματικό εισόδημα που απέκτησε, που δηλώνεται το συγκεκριμένο ποσό στο Ε1;
β)Ποια πρέπει να είναι η απεικόνιση στα βιβλία της έστω και βάσει συμβολαίου αξίας πώλησης;

2)Ομοίως και για ιδιοκτήτη φορτηγού ΔΧ, στην περίπτωσή του υπάρχει ένα τιμολόγιο πώλησης του αμαξώματος χωρίς ΦΠΑ.
Ποια είναι η σωστή απεικόνιση της πώλησης τόσο στα βιβλία του, όσο και στην φορολογία εισοδήματός του;

Ευχαριστώ