Δεδομένου ότι οι σύζυγοι, κατά την διάρκεια του γάμου τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο μετακομίζει σε άλλο κράτος μόνιμα και ο άλλος παραμένει στην Ελλάδα πως είναι σωστό να υποβληθεί η δήλωσή τους;

Για παράδειγμα:


1)
Ο σύζυγος μετακομίζει στην Γερμανία λόγω εργασίας, η μόνιμη κατοικία του είναι στη Γερμανία και το εισόδημα που αποκτά προέρχεται από την εργασία του εκεί, όπου και φορολογείτε. Αντίθετα, η σύζυγος παραμένει στην Ελλάδα και αποκτά εισοδήματα στην Ελλάδα, π.χ. μισθός ή εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, σύνταξη, ενοίκια κ.λπ.. Εφόσον, υποχρεούνται στην υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί ο σύζυγος ως κάτοικος εξωτερικού, τσεκάροντας «ΝΑΙ» στον κωδ. 319 του πιν. 2 και η σύζυγος ως κάτοικος Ελλάδας χωρίς να συμπληρώσουμε τον κωδ. 320; Ή πρέπει και ο σύζυγος θα δηλωθεί ως κάτοικος Ελλάδος, παρ’ όλο που μένει στην Γερμανία, και να δηλώσει και στην Ελλάδα τα εισοδήματα που απέκτησε στην Γερμανία;


2)
Ανδρόγυνο που ζούσε και εργαζόταν στην Ελλάδα στις αρχές του 2015 μετακόμισε μόνιμα στην Γερμανία και άνοιξαν επιχείρηση εκεί. Ο σύζυγος παίρνει αναπηρική σύνταξη από την Ελλάδα και η σύζυγος είναι μέλος σε ομόρρυθμη εταιρεία στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δηλωθούν ως κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον η διαμονή τους ξεπερνά τις 183 ημέρες. Στην δήλωση που θα υποβάλλουν στην Ελλάδα, για τα εισοδήματα που αποκτούν εδώ, θα πρέπει να δηλώσουν και τα εισοδήματα που απέκτησαν στην Γερμανία από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας;


3)
Ο σύζυγος είναι δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στην αλλοδαπή (διαμένει μόνιμα στις Βρυξέλλες λόγω του ότι εργάζεται στην μόνιμη αντιπροσωπεία του υπουργείου εξωτερικών). Μαζί του πηγαίνει και η σύζυγος η οποία εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία των Βρυξελλών. Ο σύζυγος θεωρείται κάτοικος Ελλάδας, λόγω επαγγέλματος, και τα εισοδήματά του θα φορολογηθούν στην Ελλάδα. Το εισόδημα που αποκτά η σύζυγος από την εργασία της στις Βρυξέλλες πως θα δηλωθεί;